Program

Punct de lucru Calea A. Vlaicu Bl.Z 20 ap. 34

0257 280 097

Luni – Joi  08:00 – 16:00
Vineri – 08:00 – 14:00

Situația Locurilor de Parcare Disponibile

Zona Nr. Locuri Disponibile
Micalca 700 0
Micalaca Bloc 102 0
Micalaca Bloc 301-303 0
Micalaca Bloc 360-367 0
Micalaca ANL Voinicilor 0
Micalaca ANL C1-C6 0
Micalaca Beiuș 613 0
Micalaca Billa (Titulescu) 0
Micalaca N.Brânzeu 0
Micalaca Gh. Ciuhandru 0
Micalaca Miorița 2 0
Micalaca Pța. Mioriței 0
Micalaca Pța. Sporturilor 0
Micalaca Simfoniei 0
Micalaca Gen. Magheru 0
Vlaicu Predeal 0
Vlaicu Saturn 0
Vlaicu Bloc 20-22 0
Vlaicu A7 0
Vlaicu X1-X6 0
Vlaicu Hațeg 0
Vlaicu X23-X33 0
Vlaicu X10-X22 0
Vlaicu Z3-Z28 0
Vlaicu Făt Frumos 0
Vlaicu Dinamo X34-X40 0
Calea 6 Vânători 0
ALFA 0
Confecții 0
Gogol Aradul Nou 0
Muncii Aradul Nou 0
Gara Bloc G 0
Colonia UTA 0
ICIM UTA 0
Al. Romanța Grădiște 0
Podgoria P1 0
Cocorilor 0
St. A. Doinaș 0
Aleea Călimănești 0
Dr. I. Suciu 0
Al. Ulise 0
Bihorului 0
Grozescu 0

Pentru informații legate de numărul locurilor de parcare disponibile, vă rugăm să ne contactați telefonic. Mulțumim.

INFORMARE

INFORMARE
În atenția posesorilor de locuri de parcare de reședință, pentru anul 2020 în conformitate cu H.C.L.M. – 510/30.09.2019 , vă aducem la cunoștință următoarele:

  • Termenul de plată este de 31 ianuarie 2020 .
  • Chiria se achită integral pentru anul în curs.
  • După data de 31 ianuarie se percep penalităti de întârziere de 0 1 %/zi.
  • Neplata până la 31 martie duce la rezilierea contractului. respectiv la pierderea locului de parcare.
  • Având in vedere situatia de urgentă existentă se amână termenul de plată de 31 martie 2020 până in data de 15 aprilie 2020.
  • La plata chiriei si semnarea actului adițional conform H.C.L.M 510/30.09.2019 vă rugăm să prezentați buletinul in original și talonul autoturismului conform contractului de închiriere parcare !
  • Plata se efectuează doar la casieria din Calea Aurel Vlaicu

PENTRU plată on-line se trimit buletinul, talonul autoturismului sau alte documente (după caz) la adresa rezidentiale@reconsarad.ro sau alte detalii la telefon 0257/280.097

ANUNŢ Licitație 11.12.2019

S.C. RECONS S.A. ARAD anunță preluarea actelor pentru licitația din zona CALEA AUREL VLAICU, bloc Z28 sc. A,B,C,D

Licitația va avea loc în data de 11.12.2019 de la ora 8:30 la Cinematograful “Arta” situat pe str. Vasile Alecsandri, nr.2.

Locatarii din această zonă vor depune actele din data de  25.11.2019 până în data de 06.12.2019 la punctul de lucru situat în cartierul Aurel Vlaicu, Bl. Z20 Ap.34, parter, lângă Oficiul poștal Nr.8, Vlaicu.

Documente necesare:
– Cerere tip – se obține de la Registratura punctului de lucru sau se poate descărca de pe site-ul SC Recons S.A., la adresa de web: https://www.reconsarad.ro/servicii-oferite/parcari-de-resedinte/;
– Documente privind domiciliul/rezidența: copie B.I./C.I., actul de proprietate, contract de închiriere, act de donație sau moștenire; copie certificat căsătorie – după caz;
– Copie după certificatul de înmatriculare a autovehiculului (Talonul albastru) deținut în proprietate sau folosință;
– Documente privind dreptul de folosință (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, act de donație, act de moștenire, contract de comodat – după caz; autentificate notarial
– Certificat de încadrare într-o grupă de handicap grav sau accentuat, dacă este cazul;
– Dovada că este veteran de război sau beneficiar al Decretului – Lege nr. 118/1990, dacă este cazul;
– Dosar tip de încopciat ½ cu sina , pentru biblioraft;

Informații suplimentare puteți obține de pe pagina de internet a societății la adresa de web: rezidentiale@reconsarad.ro sau la numărul de telefon 0257 – 280097.

ANUNŢ Licitație 11.12.2019

S.C. RECONS S.A. ARAD anunță preluarea actelor pentru licitația din zona ALEEA HIPOCRAT, bloc B2/B3/B4

Licitația va avea loc în data de 11.12.2019 de la ora 9:30 la Cinematograful “Arta” situat pe str. Vasile Alecsandri, nr.2.

Locatarii din această zonă vor depune actele din data de  25.11.2019 până în data de 06.12.2019 la punctul de lucru situat în cartierul Aurel Vlaicu, Bl. Z20 Ap.34, parter, lângă Oficiul poștal Nr.8, Vlaicu.

Documente necesare:
– Cerere tip – se obține de la Registratura punctului de lucru sau se poate descărca de pe site-ul SC Recons S.A., la adresa de web: https://www.reconsarad.ro/servicii-oferite/parcari-de-resedinte/;
– Documente privind domiciliul/rezidența: copie B.I./C.I., actul de proprietate, contract de închiriere, act de donație sau moștenire; copie certificat căsătorie – după caz;
– Copie după certificatul de înmatriculare a autovehiculului (Talonul albastru) deținut în proprietate sau folosință;
– Documente privind dreptul de folosință (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, act de donație, act de moștenire, contract de comodat – după caz; autentificate notarial
– Certificat de încadrare într-o grupă de handicap grav sau accentuat, dacă este cazul;
– Dovada că este veteran de război sau beneficiar al Decretului – Lege nr. 118/1990, dacă este cazul;
– Dosar tip de încopciat ½ cu sina , pentru biblioraft;

Informații suplimentare puteți obține de pe pagina de internet a societății la adresa de web: rezidentiale@reconsarad.ro sau la numărul de telefon 0257 – 280097.

ANUNŢ Licitație 19.11.2019

S.C. RECONS S.A. ARAD anunță preluarea actelor pentru licitația din zona Bld Revoluției, imobilele situate în curtea interioară a blocurilor 52-54

Licitația va avea loc în data de 19.11.2019 de la ora 9:00 la Cinematograful “Arta” situat pe str. Vasile Alecsandri, nr.2.

Locatarii din această zonă vor depune actele până la 15.11.2019 la punctul de lucru situat în cartierul Aurel Vlaicu, Bl. Z20 Ap.34, parter, lângă Oficiul poștal Nr.8, Vlaicu.

Documente necesare:
– Cerere tip – se obține de la Registratura punctului de lucru sau se poate descărca de pe site-ul SC Recons S.A., la adresa de web: https://www.reconsarad.ro/servicii-oferite/parcari-de-resedinte/;
– Documente privind domiciliul/rezidența: copie B.I./C.I., actul de proprietate, contract de închiriere, act de donație sau moștenire; copie certificat căsătorie – după caz;
– Copie după certificatul de înmatriculare a autovehiculului (Talonul albastru) deținut în proprietate sau folosință;
– Documente privind dreptul de folosință (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, act de donație, act de moștenire, contract de comodat – după caz; autentificate notarial
– Certificat de încadrare într-o grupă de handicap grav sau accentuat, dacă este cazul;
– Dovada că este veteran de război sau beneficiar al Decretului – Lege nr. 118/1990, dacă este cazul;
– Dosar tip de încopciat ½ cu sina , pentru biblioraft;

Informații suplimentare puteți obține de pe pagina de internet a societății la adresa de web: rezidentiale@reconsarad.ro sau la numărul de telefon 0257 – 280097.

Program de funcţionare a casieriilor in vederea încasării tarifului de închiriere a parcărilor rezidenţiale

Punct de lucru Calea A. Vlaicu Bl.  Z 20 ap. 34

Luni                        8.00-16.00

Marti                      8.00-16.00

Miercuri                8.00-16.00

Joi                          8.00-16.00

Vineri                    8.00-13.00

Casieria sediu S.C. Recons S.A. B-dul Iuliu Maniu F.N. 

Luni                        8.00-16.00

Marti                      8.00-16.00

Miercuri                8.00-16.00

Joi                          8.00-16.00

Vineri                    8.00-13.00

Începând cu data de 3 ianuarie, titularii contractelor de închiriere a parcărilor rezidențiale pot achita taxa aferentă anului 2019. Aceștia vor avea asupra lor CI/BI în original, și vor semna declarația de consimțământ a prelucrării datelor cu caracter personal.

Acte Necesare Solicitare Tip Loc Parcare de Reședință

Cerere tip loc parcare_PF
Cerere tip loc parcare_PJ

Legislație

HCLM-510/30.09.2019 – NOU
HCML-280/20.12.2012
HCML-100/28.04.2011
HCML-439din 08.12.2009 – consolidat

Hartă Parcări de Reședință

Nr. Zonă Denumire Zonă Nr. Locuri Nr. Zonă Denumire Zonă Nr. Locuri
1 Alfa 491 20 Vlaicu Saturn 508
2 ANL Voinicilor 105 21 Simfoniei 18
3 Beiuș Bloc 613 42 22 Vlaicu B20-B22 36
4 Billa 121 23 Vlaicu A7 34
5 Bloc 102 24 24 Vlaicu X10-X22 176
6 Bloc 301-303 90 25 Vlaicu Z3-Z28 143
7 Bloc 360 66 26 Aleea Romanța 93
8 Vlaicu X1-X6 286 27 Aradul Nou Muncii 17
9 Vlaicu Z3-Z28 143 28 Micalaca 700 217
10 N. Brânzeu 29 29 Micalaca Săvârșin 179
11 Gh. Ciuhandru 59 30 Aradul Nou Gogol 145
12 Colonia UTA 58 31 Calea 6 Vânători 213
13 Confecții 206 32 Vlaicu X23-X33 130
14 Făt Frumos 143 33 Podgoria 6
15 Vlaicu Hațeg 310 34 Aleea Constructorilor 99
16 UTA ICIM 73 35 Augustin Doinaș 59
17 Piața Mioriței 141 36 Bihorului Bloc G 31
18 Piața Sporturilor 47 37 ANL Voinicilor C1-C6 137
19 Vlaicu Predeal 326 38 Aleea Amara X34-X40 193