Parcări cu Plată


Punct de lucru
Piața Catedralei Nr.12-13
TEL. -   0257 252.100
 Luni  –  Joi 
  08:00 – 16:00
Vineri–  08:00 – 14.00


PerioadăZONA AZONA B și C
Luni – Vineri08:00 – 17:0008:00 – 17:00
Piața Obor, Duminică
-
8:00 - 14:00
Durată MinuteTarife ZONA A (lei)Tarife ZONA B (lei)Tarife ZONA C (lei)
301,51,0
602,52,02,0
1204,03,03,0
1807,55,07,0
240108,07,0
30013117,0
36016137,0
42020157,0
48020157,0
54020157,0
60020157,0
Tichet pe zi20 (valabil ZONA A și B)15 (valabil ZONA B și C)7,0 (valabil ZONA C)
Durată MinuteTarife ZONA A (lei)Tarife ZONA B (lei)Tarife ZONA C (lei)Observații
600,50 EUR + TVA0,40 EUR + TVA0,20 EUR + TVATVA aferent serviciului prestat de operator de telefonie mobila
1200,80 EUR + TVA0,65 EUR + TVA0,40 EUR + TVATVA aferent serviciului prestat de operator de telefonie mobila
O (1) zi4,00 EUR + TVA3,00 EUR + TVA1,5 EUR + TVATVA aferent serviciului prestat de operatorul de telefonie mobilă
 
Plătește parcarea acum
DuratăRezervare ZONA A (lei)Rezervare ZONA B (lei)Rezervare ZONA C (lei)
1 Lună400350250
1 Trimestru1080945700
1 An3.4563.0242.000
Rezervare Bulevardul Revoluției
DuratăTarife (lei)
1 Lună900
1 Trimestru2.700
1 An10.800
a) Pentru rezidenți, persoane fizice (exclus persoane fizice autorizate) pe o stradă
DuratăAbonament ZONA A (lei)Abonament ZONA B (lei)Abonament ZONA C (lei)
1 Lună221816
1 Trimestru605043
1 An190160124
b) Pentru nerezidenți, persoane fizice și persoane juridice pe o stradă
DuratăAbonament ZONA A (lei)Abonament ZONA B (lei)Abonament ZONA C (lei)
1 Lună250200100
1 Trimestru675540270
1 An2.1601.728860
c) Pentru persoane fizice și persoane juridice pe toate strazile
DuratăAbonament ZONA A (lei)Abonament ZONA B (lei)Abonament ZONA C (lei)
1 Lună600450300
1 Trimestru1.6201.215800
1 An5.1843.8882.500
d) Pentru medici de familie pe toate strazile
DuratăAbonament ZONA A (lei)Abonament ZONA B (lei)Abonament ZONA C (lei)
1 Lună806050
1 Trimestru216162140
1 An691,2518,4450
e) Pentru autoturismele aparținătoare instituțiilor publice și persoanele juridice care au sediul sau punct de lucru situat în zona sistemului de parcare cu plată
DuratăAbonament ZONA A (lei)Abonament ZONA B (lei)Abonament ZONA C (lei)
1 Lună15012090
1 Trimestru400300220
1 An1200900650
f) Pentru autoturismele societăților care desfășoară activități de interes public
DuratăAbonament ZONA A (lei)Abonament ZONA B (lei)Abonament ZONA C (lei)
1 Lună200150100
1 Trimestru400300200
1 An1200900600
Acte necesare pentru eliberarea de abonamente
 • Actul de identitate care să facă dovada că solicitantul îşi are domiciliul pe strada pentru care solicită abonamentul
 • Contractul de închiriere vizat de Administraţia Financiară în cazul în care este chiriaş al unui imobil situat pe strada pentru care solicită abonamentul, extras de carte funciară cu termen de valabilitate până în 30 de zile de la data solicitării prin care se dovedeşte proprietatea solicitantului, indiferent de adresa din actul de identitate
 • Certificatul de inmatriculare ( Talon-ul) vehiculului prin care se dovedeşte proprietatea solicitantului
 • Procură notarială de dare în folosinţă a autovehiculului încheiată între proprietar şi solicitantul abonamentului
 • Actul de identitate
 • Certificatul de inmatriculare ( Talon-ul) vehiculului prin care se dovedeşte proprietatea solicitantului
 • Codul unic de înregistrare a firmei
 • Actul de identitate
 • Certificatul de inmatriculare ( Talon-ul) vehiculului prin care se dovedeşte proprietatea solicitantului
 • Codul unic de înregistrare a firmei
 • Dovada calităţii de medic de familie
 • Dovada listei pacienţilor domiciliaţi în zone de parcare, avizată de Casa de Asigurări de Sănătate pe anul în curs
 • Vehiculul pentru care se solicită abonamentul să fie proprietatea solicitantului sau să îi fie dat în folosinţă prin procură încheiată de proprietar, împrejurare dovedită cu certificatul de înmatriculare şi procură, când este cazul.
În cazul în care solicitantul este proprietar şi/sau utilizator al mai multor vehicule, abonamentul se va elibera pentru un singur vehicul
 • Actul de identitate
 • Codul unic de înregistrare a firmei
Pentru rezervarea locurilor de parcare, solicitantul încheie un contract de rezervare cu S.C.Recons S.A. în urma unei cereri depuse în prealabil.
Veteranilor de război şi beneficiarii Decretului- Lege nr.118/1990.
 • Actul de identitate
 • Certificatul de inmatriculare ( talonul) vehiculului prin care se dovedeşte proprietatea solicitantului sau procură notarială de dare în folosinţă a autovehiculului încheiată între proprietar şi solicitantul gratuităţii
Inscrisuri prin care se dovedeste calitatea de veteran de razboi sau beneficiar al Legii 118/1990
Acte necesare pentru eliberarea unui card legitimaţie pentru persoane cu handicap conform L. nr. 448/2006
 • Cerere tip –> vedeti Documente atasate
 • Decizia de de încadrare în grad de handicap
 • Actul de identitate
 • Poză tip buletin
 • In cazul reprezentantului legal Dispoziţia privind instituirea curatelei
 • Legitimație-card anterior (dacă este cazul) – în original –

Documente atașate

Străzi cuprinse în sistemul de parcare cu plată din Municipiul Arad

1. str. Emanuel Gojdu – tronson cuprins între str. Ecaterina Teodoroiu şi str.Tribunul Buteanu
2. str. E. Teodoroiu
3. str. V. Goldiş
4. str. L. Blaga
5. str. V. Alecsandri
6. str. Horia- tronson cuprins între str. Episcopiei şi str. Octavian Goga
7. str. Ghe. Popa de Teiuş
8. Piaţa Mihai Viteazul
9. str. Crişan
10. B-dul Revoluţiei (de la Piaţa Gării până la Tribunul Dobra)
11. str. I.C. Brătianu
12. str. N. Grigorescu
13. str. Blajului
14. str. Romul Veliciu
15. str. Xenopol
16. str. Decembrie 1918
17. str. Unirii
18. str. N. Bălcescu- tronson B-dul Revoluţiei – B-dul Gen. Dragalina
19. B-dul Decebal
20. B-dul General V. Milea
21. P-ţa Avram Iancu
22. P-ţa Catedralei
23. str. Ilarie Chendi
24. P-ţa Luther
25. Str. Corneliu Coposu
26. Parcarea din zona casei sindicatelor de pe str. Corneliu Coposu

CU SISTEM DE PLATA EXCLUSIV PRIN SMS SI ABONAMENTE:

27.Aradul Nou – tronsonul Calea Timisorii Nr. 26-54, respectiv Calea Timisorii Nr. 35-59
28.B-dul Iuliu Maniu

1. Piaţa Gării
2. str. Miron Costin
3. str. Nelu Aristide Dragomir – tronson B-dul Revoluţiei şi str. M. Costin
4. str. St. A. Doinaş
5. str. T. Vladimirescu
6. str. A. Mureşanu – între B-dul Revoluţiei şi str. St. A. Doinaş
7. str. Elena Ghiba Birta
8. Piaţa Spitalului -parcarea din faţa blocurilor
9. str. Gh. Coşbuc
10. str. I. Sava
11. str. O. Goga- între str. Mărăşeşti şi str. Horia
12.str. Episcopiei – între str. Mărăşeşti şi str. Horia
13. str. Ştefan Cicio Pop
14. str. I. Georgescu
15. str. M. Eminescu – tronson str. Vârful cu Dor – B-dul Revoluţiei
16. str. Calvin
17. str. Grigore Alexandrescu- între str. Cozia şi str. Ghe. Bariţiu
18. str. Aviator Georgescu – între b-dul Gen. Dragalina şi b-dul Decebal
19. str. Cloşca
20. str. M. Stănescu
21. str. I. Andreescu
22. str. Gen. Traian Moşoiu
23. str. P-ţa Caius Iacob
24. Splaiul General Praporgescu – între str. N. Grigorescu şi str. D. Bolintineanu
25. str. Salacz Gyula
26. Parcul Reconcilierii
27. B-dul General Dragalina
28. B-dul Revoluţiei – zona medianei
29. Parcarea amenajata în afara părţii carosabile din zona patinoarului de pe strada Cetăţii
30. Parcările din zona si incinta Strandului Neptun Arad

CU SISTEM DE PLATA EXCLUSIV PRIN SMS SI ABONAMENTE:

31. Calea Radnei
32. Cocorilor
33. Calea Romanilor
34. str. Pădurii
35. str. Andrei Saguna
36. str. Vicenţiu Babeş
37. str. Mărăşeşti
38. str. Petru Rares
39. Calea Aurel Vlaicu ( UTA-Fortuna)
40. Parcul 23 august

1. Calea Victoriei

CU SISTEM DE PLATA EXCLUSIV PRIN SMS SI ABONAMENTE:

2. Str. Dorobantilor

Serviciul Parcari si Ridicari vehicule MICALACA
B-dul Iuliu Maniu nr. FN
Tel : +40.257.252.100
Serviciul Parcari de Reședință – Punct de lucru: Calea Aurel Vlaicu
Bl. Z20 Ap.34 Parter
Tel: +40.257.280.097
Serviciul Parcari cu plată
Piața Catedralei nr 12-13
Tel: +40.257.252.100