Parcări cu Plată


Punct de lucru
Piața Catedralei Nr.12-13
TEL. -   0257 252.100
 Luni  –  Joi 
  08:00 – 16:00
Vineri–  08:00 – 14.00


PerioadăZONA AZONA B și C
Luni – Vineri08:00 – 17:0008:00 – 17:00
Piața Obor, Duminică
-
8:00 - 14:00
Durată MinuteTarife ZONA A (lei)Tarife ZONA B (lei)Tarife ZONA C (lei)
301,51,0
602,52,02,0
1204,03,03,0
1807,55,07,0
240108,07,0
30013117,0
36016137,0
42020157,0
48020157,0
54020157,0
60020157,0
Tichet pe zi20 (valabil ZONA A și B)15 (valabil ZONA B și C)7,0 (valabil ZONA C)
Durată MinuteTarife ZONA A (lei)Tarife ZONA B (lei)Tarife ZONA C (lei)Observații
600,50 EUR + TVA0,40 EUR + TVA0,20 EUR + TVATVA aferent serviciului prestat de operator de telefonie mobila
1200,80 EUR + TVA0,65 EUR + TVA0,40 EUR + TVATVA aferent serviciului prestat de operator de telefonie mobila
O (1) zi4,00 EUR + TVA3,00 EUR + TVA1,5 EUR + TVATVA aferent serviciului prestat de operatorul de telefonie mobilă
 
Plătește parcarea acum
DuratăRezervare ZONA A (lei)Rezervare ZONA B (lei)Rezervare ZONA C (lei)
1 Lună400350250
1 Trimestru1080945700
1 An3.4563.0242.000
Rezervare Bulevardul Revoluției
DuratăTarife (lei)
1 Lună900
1 Trimestru2.700
1 An10.800
a) Pentru rezidenți, persoane fizice (exclus persoane fizice autorizate) pe o stradă
DuratăAbonament ZONA A (lei)Abonament ZONA B (lei)Abonament ZONA C (lei)
1 Lună221816
1 Trimestru605043
1 An190160124
b) Pentru nerezidenți, persoane fizice și persoane juridice pe o stradă
DuratăAbonament ZONA A (lei)Abonament ZONA B (lei)Abonament ZONA C (lei)
1 Lună250200100
1 Trimestru675540270
1 An2.1601.728860
c) Pentru persoane fizice și persoane juridice pe toate strazile
DuratăAbonament ZONA A (lei)Abonament ZONA B (lei)Abonament ZONA C (lei)
1 Lună600450300
1 Trimestru1.6201.215800
1 An5.1843.8882.500
d) Pentru medici de familie pe toate strazile
DuratăAbonament ZONA A (lei)Abonament ZONA B (lei)Abonament ZONA C (lei)
1 Lună806050
1 Trimestru216162140
1 An691,2518,4450
e) Pentru autoturismele aparținătoare instituțiilor publice și persoanele juridice care au sediul sau punct de lucru situat în zona sistemului de parcare cu plată
DuratăAbonament ZONA A (lei)Abonament ZONA B (lei)Abonament ZONA C (lei)
1 Lună15012090
1 Trimestru400300220
1 An1200900650
f) Pentru autoturismele societăților care desfășoară activități de interes public
DuratăAbonament ZONA A (lei)Abonament ZONA B (lei)Abonament ZONA C (lei)
1 Lună200150100
1 Trimestru400300200
1 An1200900600
Acte necesare pentru eliberarea de abonamente
 • Actul de identitate care să facă dovada că solicitantul îşi are domiciliul pe strada pentru care solicită abonamentul
 • Contractul de închiriere vizat de Administraţia Financiară în cazul în care este chiriaş al unui imobil situat pe strada pentru care solicită abonamentul, extras de carte funciară cu termen de valabilitate până în 30 de zile de la data solicitării prin care se dovedeşte proprietatea solicitantului, indiferent de adresa din actul de identitate
 • Certificatul de inmatriculare ( Talon-ul) vehiculului prin care se dovedeşte proprietatea solicitantului
 • Procură notarială de dare în folosinţă a autovehiculului încheiată între proprietar şi solicitantul abonamentului
 • Actul de identitate
 • Certificatul de inmatriculare ( Talon-ul) vehiculului prin care se dovedeşte proprietatea solicitantului
 • Codul unic de înregistrare a firmei
 • Actul de identitate
 • Certificatul de inmatriculare ( Talon-ul) vehiculului prin care se dovedeşte proprietatea solicitantului
 • Codul unic de înregistrare a firmei
 • Dovada calităţii de medic de familie
 • Dovada listei pacienţilor domiciliaţi în zone de parcare, avizată de Casa de Asigurări de Sănătate pe anul în curs
 • Vehiculul pentru care se solicită abonamentul să fie proprietatea solicitantului sau să îi fie dat în folosinţă prin procură încheiată de proprietar, împrejurare dovedită cu certificatul de înmatriculare şi procură, când este cazul.
În cazul în care solicitantul este proprietar şi/sau utilizator al mai multor vehicule, abonamentul se va elibera pentru un singur vehicul
 • Actul de identitate
 • Codul unic de înregistrare a firmei
Pentru rezervarea locurilor de parcare, solicitantul încheie un contract de rezervare cu S.C.Recons S.A. în urma unei cereri depuse în prealabil.
Veteranilor de război şi beneficiarii Decretului- Lege nr.118/1990.
 • Actul de identitate
 • Certificatul de inmatriculare ( talonul) vehiculului prin care se dovedeşte proprietatea solicitantului sau procură notarială de dare în folosinţă a autovehiculului încheiată între proprietar şi solicitantul gratuităţii
Inscrisuri prin care se dovedeste calitatea de veteran de razboi sau beneficiar al Legii 118/1990
Acte necesare pentru eliberarea unui card legitimaţie pentru persoane cu handicap conform L. nr. 448/2006
 • Cerere tip –> vedeti Documente atasate
 • Decizia de de încadrare în grad de handicap
 • Actul de identitate
 • Poză tip buletin
 • In cazul reprezentantului legal Dispoziţia privind instituirea curatelei
 • Legitimație-card anterior (dacă este cazul) – în original –

Documente atașate

Străzi cuprinse în sistemul de parcare cu plată din Municipiul Arad

1. B-dul Revoluției - 440 locuri

2. Piața Mihai Viteazul - 64 locuri

3. P-ța Catedralei - 70 locuri

4. Str. Ecaterina Teodoroiu - 15 locuri

5. Str. Vasile Goldiș - 22 locuri

6. Str. Lucian Blaga - 57 locuri

7. Str. Vasile Alecsandri - 32 locuri


8. Str. Horia – tronson cuprins între str.Episcopiei și str.Octavian Goga - 18 locuri

9. Str. Gheorghe Popa de Teiuș - 82 locuri

10. Str. Crișan - 38 locuri

11. Str. I.C. Brătianu - 80 locuri

12. Str. N. Grigorecu - 29 locuri

13. Str. Blajului - 5 locuri

14. Str. Romul Veliciu - 24 locuri

15. Str. A.D. Xenopol - 7 locuri

16. Str. 1 Decembrie 1918 – între B-dul Gen. Dragalina şi B-dul Decebal - 8 locuri

17. Str. Unirii - 41 locuri

18. Str. Nicolae Bălcescu – tronson B-dul Revoluției – B-dul General Dragalina - 20 locuri 19.


B-dul Decebal - 138 locuri

20. B-dul General Vasile Milea - 67 locuri

21. P-ța Avram Iancu - 49 locuri

22. Str. Ilarie Chendi - 20 locuri

23. Str. Cloşca - 23 locuri

24. Str. Corneliu Coposu - 60 locuri

25. Parcarea din zona Casei Sindicatelor de pe str. Corneliu Coposu - 77 locuri

26. Aradul Nou – tronsonul Calea Timişorii nr.26-54, respectiv Calea Timişorii nr.35-59 -

198 locuri

27. B-dul Iuliu Maniu – 165 locuri

28. P-ța A. D. Xenopol – 11 locuri

29. Str. I. Sava – 14 locuri

30. P-ța Spitalului – (parcarea între Str. Mărăşeşti şi Str. G. Coşbuc – 33 locuri, între Banul

Mărăcine şi Str. Alexandru Vlad – 21 de locuri, pe partea cu Spitalul Judeţean Arad şi Str. Alexandru

Vlad - 18 locuri) – 72 locuri

31. P-ța Gării – 37 locuri

32. Str. Miron Costin – 144 locuri

33. Str. Gheorghe Lazăr – 42 locuri

34. Str. Românului – 10 locuri

35. Stadion Francisc von Neuman ( în spatele peluzei sud şi tribuna 2) – 210 locuri.


TOTAL ZONA A - 2389 LOCURI

1. B-dul Revoluției – zona medianei 1 – 86 locuri

2. B-dul Revoluției – zona medianei 2 – 55 locuri

3. Str. Nelu Aristide Dragomir – tronsonul str. Bihorului și str. Miron Costin – 88 locuri

4. Str. Ștefan Augustin Doinaș - 119 locuri

5. Str. Elena Ghiba Birta – 105 locuri

6. P-ţa Obor – 310 locuri

7. Str. Mircea Stănescu – 22 locuri

8. Str. Tudor Vladimirescu – 73 locuri


9. Str. Gh. Coşbuc – 26 locuri

10. Str. Aviator Georgescu – între B-dul Gen.Dragalina și B-dul Decebal – 12 locuri

11. Calea Aurel Vlaicu (Calea 6 Vânători - Fortuna) – 294 locuri

12. B-dul General Dragalina – 138 locuri

13. Parcul Reconcilierii – 54 locuri

14. Str. Andrei Mureșanu – între B-dul Revoluției și str. Ștefan Augustin Dionaș - 30 locuri

15. Str. Octavian Goga – între str.Mărășești și str.Horia – 26 locuri

16. Str.Episcopiei – între str.Mărășești și str.Horia – 71 locuri

17. Str. Ștefan Cicio Pop – 47 locuri

18. Str. I. Georgescu – 22 locuri

19. Str. Mihai Eminescu - tronson Str. Vârful cu Dor – B-dul Revoluţiei - 57 locuri

20. Str. Vârful cu Dor – 78 locuri

21. Str. Ion Andreescu – 18 locuri

22. Str. Mărășești – 147 locuri

23. Str.Salacz Gyula – 12 locuri

24. Parcarea amenajată în afara părţii carosabile din zona patinoarului de pe strada Cetăţii –

98 locuri

25. Parcările din zona şi incinta Ştrandului Neptun Arad – 78 locuri

26. Str.Gen.Traian Moșoiu – 30 locuri

27. Str.Petru Rareș - 141 locuri

28. Calea Radnei – 226 locuri

29. Str. Cocorilor – 158 locuri

30. Calea Romanilor – 71 locuri

31. Str. Pădurii – 342 locuri

32. Str. Andrei Şaguna – 60 locuri

33. Str.Vicențiu Babeș - 56 locuri

34. Parcul Regina Maria – (între străzile Sighişoara – Felix – Dreptăţii – Beius) – 196 locuri

35. Calea Victoriei (între str. Alexandru Vlad şi Calea Aurel Vlaicu) – 192 locuri

36. Splai General Praporgescu – 67 locuri.

TOTAL ZONA B – 3605 LOCURI

1. Str. Poetului (între Câmpul Liniştii şi Str. Ursului) – 187 locuri.

Serviciul Parcari si Ridicari vehicule MICALACA
B-dul Iuliu Maniu nr. FN
Tel : +40.257.252.100
Serviciul Parcari de Reședință – Punct de lucru: Calea Aurel Vlaicu
Bl. Z20 Ap.34 Parter
Tel: +40.257.280.097
Serviciul Parcari cu plată
Piața Catedralei nr 12-13
Tel: +40.257.252.100