Concursuri
Anunț Angajare Salvamari, funcționar administrativ, electrician
Anunt privind selectia unui membru al CA de la Recons SA pentru ocuparea postului vacant și declarațiile anexe
Anunț
S.C. RECONS SA Arad, cu sediul în Arad, Bd. Iuliu Maniu, FN, organizează concurs pentru ocuparea postului de Director adjunct – COR 112005, în data de
05.02.2024, ora 10.00
Societatea RECONS S.A. anunţa începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director General al societăţii.
ANUNT DE RECRUTARE - Ing Constructor Serviciul Sortare
Societatea RECONS S.A. anunţa începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director General al societăţii
Anunt selectie Director Adjunct al RECONS S.A.
Proiectul Componentei inițiale a planului de selecție a unui membru al consiliului de administrație de la SC Recons SA Arad, pentru ocuparea postului vacant
ANUNT DE RECRUTARE - Stiv Mec Util Necalif Sudor Instal Sanit Necal
ANUNT DE RECRUTARE - Ing Constructor SCR și Funcț Admin Resurse Umane 28.08.2023
ANUNT DE RECRUTARE - Economist HR și Ec Financiar Conta 10.07.2023
Anunț Concurs Șef Serviciu Baze de Agrement 15.06.2023
Anunț și Bibliografie Concurs Inspector Exploatare Trafic 18.05.2023
Anunț Concurs Funcționar Administrativ 11.05.2023
Anunț și Bibliografie Resurse umane 03.05.2023
ANUNT DE RECRUTARE - Programator productie 16.03.2023 semnat
ANUNȚ - Concurs 1 Contabil Det   1 Econ Nedet BFC 09.03.2023 Semnat Ștampilat
ANUNT DE RECRUTARE - Șef Serviciu Baze de agrement 05.01.2022
1. Anunt -CONCURS CONSILIER JURIDIC 12.2022
Anunț Concurs Inspector Exploatare Trafic 08.12.2022
ANUNT DE RECRUTARE - Șef Birou, Economist și Economist cu jumătaste de normă   28.09.2022
Anunț și concurs 1 Contabil și 2 Funcționari administrativi
Anunț Concurs Funcționar Administrativ 16.05.2022
Anunț Concurs Funcționar Administrativ în 11.04.2022
SC RECONS S.A. recrutează personal: - muncitori necalificați la Stația de Sortare în meseria de sortator deșeuri reciclabile - muncitor calificat – în meseria de stivuitorist la Stația de Sortare
- Program de lucru 8 ore pe 3 schimburi - Pachet salarial atractiv + tichete de masă - CV-urile se pot trimite la adresa de mail statiesortare@reconsarad.ro sau depune fizic la sediul societății : Bd-ul Iuliu Maniu, FN sau la punctul de lucru Stație...
Concurs Inspector Exploatare Trafic + 3 posturi de Functionar Administrativ
S.C. RECONS S.A. ARAD organizează concurs de recrutare în vederea  ocupării funcției de Șef departament  la  Departamentul operațional,  din cadrul societății.
Participarea la concurs Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau nou creat persoana care îndeplineşte condiţii generale şi specifice stabilite prin fişa postului pentru ocuparea respectivei funcţii contractuale şi anume :
are cetăţenia română, cetăţenie a statelor membre ale Uniunii Europene saua statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul...