Convocator C.A. - 30.09.2022

Publicat 03 octombrie 2022 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-

dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr.

J02/91/1996, convoacă ședința Consiliului de Administraţie în data de 30 septembrie 2022,

orele 13,00 cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Măsuri organizatorice privind aplicarea procedurii de închiriere, prin licitaţie

publică, a spaţiilor cu altă destinaţie aflate în administrarea SC RECONS SA, situate în incinta

Stadionului Municipal Arena Francisc Neuman, situat în Arad, str. Fraţii Neumann, nr. 2

aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 506 din 28 septembrie 2022.

2. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii

societăţii, Compartimentului Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe

site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro ).


Preşedinte,

Hristov Constantin