Convocator CA 30.06.2021

Publicat 01 iulie 2021 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în

Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu

nr. J02/91/1996, convoacă ședinţa Consiliului de Administraţie în data de 30 iunie 2021,

orele 14,00, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Hotărârea nr. 208 din 28 aprilie 2021 emisă de către Consiliul Local al

Municipiului Arad privind unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului

Arad la SC RECONS SA.

2. Hotărârea nr. 238 din 13 mai 2021 emisă de către Consiliul Local al

Municipiului Arad privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC RECONS

SA Arad, pentru anul 2021.

3. Asigurarea de răspundere profesională a directorului general.

4. Adresa nr. 3586 din 22.06.2021, referitor la somația emisă de Biroul

executorului judrecătoresc Boșneac Lavinia Maria privind propunerea unor măsuri

compensatorii pentru suprafața de teren situat în Arad, str. Lungă FN.

5. Numirea persoanelor autorizate să semneze orice tip de operațiune

bancară.

6. Convocarea şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor în data de 30 iunie

2021 orele 14,30 cu următoarea ordine de zi:


1. Hotărârea nr. 208 din 28 aprilie 2021 emisă de către Consiliul Local al

Municipiului Arad privind unele măsuri pentru reprezentarea intereselor

Municipiului Arad la SC RECONS SA.

2. Hotărârea nr. 238 din 13 mai 2021 emisă de către Consiliul Local al

Municipiului Arad privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al

SC RECONS SA Arad, pentru anul 2021.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în

conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de

01.07.2021, ora 14,30 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul Arad.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie,

conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se

publică pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro ).


Preşedinte Consiliul de Administraţie,


Vasii Vasile