Convocator C.A. – 30.03.2020

Publicat 30 martie 2020 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă  şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 30 martie 2020, orele 10,00 care se va desfășura prin mijloace electronice (telefon), cu următoarea:


ORDINE  DE  ZI


Aprobarea suspendării temporare a contractelor individuale de muncă  – intrarea în șomaj tehnic a unor angajați.

Convocarea şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor în data de 30 martie 2020, orele 10,00 care se va desfășura prin mijloace electronice (telefon), cu următoarea ordine de zi:

 Aprobarea suspendării  temporare a contractelor individuale de muncă  – intrarea în șomaj tehnic a unor angajați.

Solicitarea S.C. GENESYS MEDICAL CLINIC S.R.L. privind suspendarea chiriei pentru spațiul comercial situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34, parter.

Solicitarea S.C. MINERALIA S.R.L. privind reducerea chiriei lunare pentru spațiile comerciale situate în Arad, str. Clujului nr. 194, bl. 73/a, ap. 17, parter și Calea Aurel Vlaicu nr. 60-78, bl. U6, ap. 19.

Solicitarea S.C. RAMONA S.R.L. privind suspendarea chiriei pentru spațiul comercial situat în Arad, Bd. Revoluției nr. 4, bl. 4, ap. 13, patrer.

Solicitarea S.C. BOGDAN DISTRIBUȚION GROUP S.R.L. privind suspendarea chiriei pentru spațiul comercial situat în Arad, Calea Aurel Vlaicu bl. 6/b, ap. 25, parter.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va reprograma în data de 31 martie 2020, ora 10,00 și se va desfășura prin mijloace electronice (telefon).


Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).


Preşedintele Consiliului de Administraţie,


Vasii Vasile