Convocator C.A. – 29.12.2020

Publicat 29 December 2020 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în

Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu

nr. J02/91/1996, convoacă de îndată şedinţa Consiliului de Administraţie în data de

29.12.2020, orele 10,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE DE ZI


1. Convocarea de îndată a şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor în data de 29

decembrie 2020, orele 10,00 cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea declanșării procedurii privind selecția membrilor Consiliului

de Administrație ai S.C. RECONS S.A. Arad.

2. Aprobare privind realizarea procedurii de selecție a candidaților pentru

funcția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. RECONS S.A. Arad de către

Consiliul Local al Municipiului Arad.

3. Hotărârea nr. 371 din 30 septembrie 2020 emisă de Consiliul Local al

Municipiului Arad, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, rectificat al S.C.

Recons S.A. Arad, pentru anul 2020.

4. Hotărârea nr. 454 din 23 octombrie 2020 emisă de Consiliul Local al

Municipiului Arad, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, rectificat al S.C.

Recons S.A. Arad, pentru anul 2020.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în

conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 30

decembrie 2020, ora 10,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul

Arad.

2. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie,

conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se

publică pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro ).


Preşedintele Consiliului de Administraţie,


Vasii Vasile