Convocator C.A. - 29.05.2023

Publicat 04 June 2023 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu

Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/91/1996, convoacă, de

îndată, ședința Consiliului de Administrație în data de 29 mai 2023, orele 12.00, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Aprobarea Gradului global de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță a

activității directorului general pentru lunile iulie - decembrie 2022.

2. Avizarea Gradului global de îndeplinire a indicatorilor de performanță prevăzuți în

contractele de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație pentru anul 2022.

3. Avizarea Raportului de evaluare a activității Consiliului de Administrație al S.C.

RECONS S.A. pentru anul 2022.

4. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C. RECONS S.A. Arad,

pentru data de 29.05.2023, ora 12.30, cu următoarea ordine de zi:


1. Aprobarea Gradului global de îndeplinire a indicatorilor de performanță

prevăzuți în contractele de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație pentru anul 2022.

2. Aprobarea Raportului de evaluare a activității Consiliului de Administrație al


S.C. RECONS S.A. pentru anul 2022.

5. Adresa domnului Rotărescu Lucian înregistrată la .S.C RECONS S.A. cu nr. 3012 din

18.05.2023, în calitate de asociat unic al S.C. RM SOUND LIGHT S.R.L. privind închirierea a 80

mp în curtea imobilului din strada Lungă FN.

6. Adresa UTA OFFICIAL SHOP S.R.L. înregistrată la .S.C RECONS S.A. cu nr. 3147

din 23.05.2023 privind închirierea unei suprafețe de teren de 45 mp în parcarea din zona de acces

către Tribuna 2 a Stadionului Municipal – Arena Francisc Neuman.

7. Adresa LANGOȘ PEPITOSS S.R.L. înregistrată la .S.C RECONS S.A. cu nr. 3150

din 23.05.2023 privind închirierea unei suprafețe de teren în suprafață de 6 mp în incinta Ștrandului

Neptun.

8. Diverse

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administrație, conducerii

societății, Compartimentului de Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe

site-ul societății ( www.reconsarad.ro ).


Președinte,

Hristov Constantin