Convocator CA 29.03.2021

Publicat 10 mai 2021 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/91/1996, convoacă ședinţa Consiliului de Administraţie în data de 29 martie 2021, orele 12,00, cu următoarea:


ORDINE DE ZI

1. Adresa nr. 1426 din 17 martie 2021 emisă de către reprezentantul convențional al Centrului Medical Unirea SRL, privind contestația împotriva procesului verbal de licitație pentru închirierea spațiului comercial situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34, parter.

2. Aprobarea anulării licitației publice pentru închirierea spațiului comercial situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34, parter.

3. Aprobarea procedurii privind modul de organizare și desfășurare a licitației publice pentru închirierea spațiilor comerciale și de depozitare aflate în proprietatea SC RECONS SA Arad.

4. Solicitarea administratorului SC SYNTAX TRUST SRL privind reducerea chiriei lunare pentru spațiul comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 198, bl 73/a, ap. 18, parter.

5. Solicitarea administratorului S.C. GRUP CONTERA S.R.L. privind prelungirea contractului de închiriere pentru spaţiul de depozitare situat în Arad, str. Lungă FN.

6. Convocarea şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor în data de 29 martie 2021, orele 12,45 cu următoarea ordine de zi:

1. Solicitarea administratorului SC SYNTAX TRUST SRL privind reducerea chiriei lunare pentru spațiul comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 198, bl 73/a, ap. 18, parter.

2. Solicitarea administratorului S.C. GRUP CONTERA S.R.L. privind prelungirea contractului de închiriere pentru spaţiul de depozitare situat în Arad, str. Lungă FN.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 30 martie 2021, ora 12,45 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul Arad.


Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).


Preşedinte Consiliul de Administraţie,

Vasii Vasile