Convocator C.A. -28.07.2021

Publicat 30 iulie 2021 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în

Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu

nr. J02/91/1996, convoacă ședinţa Consiliului de Administraţie în data de 28 iulie 2021,

orele 14,00, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


Propunerea unor măsuri compensatorii pentru suprafața de teren înscrisă în CF nr.

333502 Arad cu nr. top 6683/5/5, teren situat în Arad, str. Lungă FN.


Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie,

conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se

publică pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro ).


Preşedinte Consiliul de Administraţie,


Vasii Vasile