Convocator C.A. -28.06.2024

Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul

Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/91/1996,

convoacă, ședința Consiliului de Administraţie în data de 28 iunie 2024, orele 13,00, la punctul de

lucru Ștrand Neptun, cu următoarea:


ORDINE DE ZI

1. Program de reducere a pierderilor societății.

2. Aprobarea ajustării prețurilor pentru serviciile prestate de Serviciul Construcții .

3. Avizarea tarifelor practicate la „Ștrandul Neptun”

4. Plan măsuri cu termene, pentru autovehiculele depozitate si neridicate de proprietari din

parcul RECONS.

5. Avizarea Notei privind fundamentarea tarifelor pentru Serviciul Transport și Ridicări

Vehicule.

6. Informarea Compartimentului Contencios Juridic privind situația clientului Erre-P

Engineering SRL.

7. Diverse

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii

societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii

( www.reconsarad.ro ).


Preşedinte

Hristov Constantin