Convocator C.A. – 28.04.2020

Publicat 28 aprilie 2020 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă  şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 24 aprilie 2020, orele 12,00, cu următoarea:


ORDINE  DE  ZI


Aprobarea suspendării temporare a contractelor individuale de muncă  – intrarea în șomaj tehnic a unor angajați.

Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale directorului general pentru lunile iunie – decembrie 2019, conform contractului de mandat nr. 2655 din 05.07.2017.

Avizarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă cuprinse în anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la contractul de mandat nr. 2655/05.07.2017 al directorului general al S.C. RECONS S.A., programate pentru anul 2020.

Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Bazinului de înot de polo și a tarifelor de utilizare a acestuia.

Solicitarea S.C. BIOCLINICA S.R.L. privind diminuarea cuantumului chiriei pentru spațiile comerciale situate în Arad, Calea Aurel Vlaicu bl. Z26, parter și str. Pionierilor nr. 44, bl. 81/a, ap. 17, parter.

Convocarea şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor în data de 28 aprilie 2020, orele 12,30 cu următoarea ordine de zi:

Aprobarea suspendării  temporare a contractelor individuale de muncă  – intrarea în șomaj tehnic a unor angajați.

Aprobarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă cuprinse în anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la contractul de mandat al administratorilor S.C. RECONS S.A., realizate în anul 2019.

Hotărârea nr. 101 din 28 februarie 2020 emisă de Consiliul Local al Municipiului Arad, privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Recons S.A. Arad, pentru anul 2020.

Aprobarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă cuprinse în anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la contractul de mandat nr. 2655/05.07.2017 al directorului general al S.C. RECONS S.A., programate pentru anul 2020.

Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Bazinului de înot de polo și a tarifelor de utilizare a acestuia.

Aprobarea tarifelor pentru utilizarea Zonelor de Agrement – Ștrandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad, în perioada 2020 – 2024.

Solicitarea S.C. BIOCLINICA S.R.L. privind diminuarea cuantumului chiriei pentru spațiile comerciale situate  în Arad, Calea Aurel Vlaicu bl. Z26, parter și str. Pionierilor nr. 44, bl. 81/a, ap. 17, parter.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 29 aprilie 2020, ora 12,30 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.


Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).


Preşedintele Consiliului de Administraţie,


Vasii Vasile