Convocator C.A. - 27.09.2023

Publicat 03 October 2023 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu

Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/91/1996, convoacă, de

îndată, ședința Consiliului de Administrație în data de 27 septembrie 2023, orele 15.00, cu

următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Stabilirea criteriilor de selecție pentru postul de director adjunct și director general și a

calendarului.

2. Analiza situației spațiilor proprii închiriate/libere și a apartamentelor de serviciu.

3. Abrogarea alin. (2) al art. 1 din Decizia 36 din 13.09.2023 și numirea unui înlocuitor

pentru semnătura unu la instituțiile statului, instituții financiare, Banca Transilvania.

4. Analiza situației fondului de salarii raportat la Bugetul de Venituri și Cheltuieli al

societății aprobat pentru anul 2023.

5. Adresa conducerii societății nr. 6554 din 19.09.2023 privind rectificarea Bugetului de

Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2023, respectiv transferurile pentru investiții

cuprinse în lista programului de investiții al S.C. RECONS S.A..

6. Solicitarea Organizației Religioase ”Martorii lui Iehova” înregistrată cu nr. 6296 din

11.09.2023, răspunsul S.C. RECONS S.A. nr. 6520 din 19.09.2023 și confirmarea primirii acestuia

de către Organizația Religioasă ”Martorii lui Iehova”.

7. Situație Creanțe și Datorii 31.08.2023.

8. Demarare procedurii de evaluare a clădirilor aflate în patrimoniul S.C. RECONS S.A..

9. Analiza și aprobarea schimbării datei de acordare a tichetelor de masă la nivelul

societății.

10. Diverse

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administrație, conducerii

societății, Compartimentului de Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe

site-ul societății ( www.reconsarad.ro ).


Președinte,

Hristov Constantin