Convocator C.A. -27.06.2022

Publicat 01 July 2022 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în

Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu

nr. J02/91/1996, convoacă de îndată ședinţa Consiliului de Administraţie în data de 27

iunie 2022, orele 14,00 cu următoarea:


ORDINE DE ZI

1. Reanalizarea propunerii de ajustare/modificare a tarifelor de exploatare la

Ștrandul Neptun Arad.

2. Adresa nr. 3405 din 22.06.2022 emisă de administratorul SC MINERALIA

SRL privind eliberarea spațiului comercial situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-

5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34.

3. Informare privind stadiul procesual în dosarul nr.12053/55/2020 aflat pe rolul

Tribunalului Arad, Secția I civilă, cu dna. Borza Veronica.

4. Convocarea de îndată a şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor în data de

27 iunie 2022, orele 14,30 cu următoarea ordine de zi:

1. Reanalizarea propunerii de ajustare/modificare a tarifelor de exploatare

la Ștrandul Neptun Arad.

2. Adresa nr. 3405 din 22.06.2022 emisă de administratorul SC

MINERALIA SRL privind eliberarea spațiului comercial situat în Arad, P-ța

Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34.

3.Informare privind stadiul procesual al dosarului nr.12053/55/2020 aflat

pe rolul Tribunalului Arad, Secția I civilă, cu dna. Borza Veronica.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine,

în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data

de 28 iunie 2022, ora 14,30 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N.,

judeţul Arad.

5. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie,

conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se

publică pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro ).


Preşedinte,

Hristov Constantin