Convocator C.A. - 27.02.2024

Publicat 09 March 2024 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu

Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Arad cu nr. J02/91/1996, convoacă,

ședința Consiliului de Administrație în data de 27 februarie 2024, orele 13.00, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Analiza și planul măsurilor organizatorice pentru sezonul 2024 la ștrandul “Neptun”

2. Analiza situației creanțelor grupate pe criteriul de vechime (1an, 2 ani, prescrise daca este

cazul)

3. Aprobarea expertizei pentru stabilirea contului de profit si pierdere al SC RECONS aferent

anului 2023.

4. Adresa Municipiului Arad, Direcția Edilitară nr. 14.307/20.02.2024 înregistrată la

RECONS S.A. cu nr. 1702/22.02.2024 privind Stația de sortare deșeuri.

5. Informarea Compartimentului Contencios Juridic nr. 1774/23.02.2024 referitor la

prevederi din contractul 772/02.02.2023, stadiul procedurii de achiziție publică de

echipamente și accesorii pentru reparații la Stația de sortare cu montaj inclus, draft

contract achiziție publică și prevederi legislative.

6. Diverse

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administrație, conducerii societății,

Compartimentului de Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul

societății ( www.reconsarad.ro ).


Președinte,

Hristov Constantin