Convocator C.A. -26.07.2022

Publicat 01 august 2022 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în

Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu

nr. J02/91/1996, convoacă de îndată ședinţa Consiliului de Administraţie în data de 26

iulie 2022, orele 14,00 cu următoarea:


ORDINE DE ZI

1. Organigrama și statul de funcții.

2. Diverse.


Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie,

conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se

publică pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro ).


Preşedinte,

Hristov Constantin