Convocator CA 26.05.2021

Publicat 31 mai 2021 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în

Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu

nr. J02/91/1996, convoacă ședinţa Consiliului de Administraţie în data de 26 mai 2021,

orele 10,00, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Avizarea situaţiilor financiare ale exerciţiului financiar 2020.

2. Raportul Comitetului de Nominalizare şi Remunerare pentru anul 2020.

3. Raportul Comitetului de Audit pentru anul 2020.

4. Raportul Auditorului statutar pentru anul 2020.

5. Raportul de evaluare a activității directorului general, pentru anul 2020.

6. Raport anual cu privire la activitatea întreprinderii publice pentru anul 2020.

7. Raportul Administratorilor pentru anul 2020, în vederea înaintării la Adunarea

Generală a Acţionarilor pentru aprobare şi descărcarea de gestiune a Consiliului de

Administraţie şi a directorului general.

8. Cererile de prelungire a duratei contractelor de închiriere privind apartamentele

8,9,10,11 și 12 din Arad, str. Liviu Rebreanu nr. 92-98, bl. 100, locuinţe care aparţin

societăţii.

9. Solicitarea domnului Șulumberchean Claudiu – Daniel privind închirierea unui

apartament cu o cameră în Arad, str. Liviu Rebreanu nr. 92-98, bl. 100.

10. Convocarea şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor în data de 26 mai

2021, orele 11,00 cu următoarea ordine de zi:


1. Aprobarea situaţiilor financiare ale exerciţiului financiar 2020.

2. Raportul Comitetului de Nominalizare şi Remunerare pentru anul 2020.

3. Raportul Comitetului de Audit pentru anul 2020.

4. Raportul Auditorului statutar pentru anul 2020.

5. Raportul de evaluare a activității directorului general, pentru anul 2020.

6. Raport anual cu privire la activitatea întreprinderii publice pentru anul 2020.

7.Raportul Administratorilor pentru anul 2020, în vederea înaintării la

Adunarea Generală a Acţionarilor pentru aprobare şi descărcarea de gestiune a

Consiliului de Administraţie şi a directorului general.


8. Cererile de prelungire a duratei contractelor de închiriere privind

apartamentele 8,9,10,11 și 12 din Arad, str. Liviu Rebreanu nr. 92-98, bl. 100, locuinţe

care aparţin societăţii.

9. Solicitarea domnului Șulumberchean Claudiu – Daniel privind închirierea

unui apartament cu o cameră în Arad, str. Liviu Rebreanu nr. 92-98, bl. 100.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în

conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 27 mai

2021, ora 11,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul Arad.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie,

conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se

publică pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro ).


Preşedinte Consiliul de Administraţie,


Vasii Vasile