Convocator C.A. – 26.02.2021

Publicat 26 February 2021 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în

Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu

nr. J02/91/1996, convoacă de îndată şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 26

februarie 2021, orele 10,00, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Acordarea de tichete de masă pentru angajații societății de la Stația de Sortare

deșeuri reciclabile.

2. Solicitarea Asociației Columbofile ,, Voiajorul “ Arad privind prelungirea

contractului de închiriere nr. 125/25.04.2019.


Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie,

conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se

publică pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro ).


Preşedinte Consiliul de Administraţie,


Vasii Vasile