Convocator C.A. – 25.11.2020

Publicat 25 noiembrie 2020 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/91/1996, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 25.11.2020, orele 10,00 la sediul societăţii, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Solicitarea SC MINERALIA SRL privind spațiul comercial situat în Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 60-76, bl. U6, sc. A-B, ap. 19, parter și panoul publicitar.

2. Solicitarea SC PLACĂRI MARMURĂ TEAHA SRL privind spațiul de depozitare situat în Arad, str. Lungă F.N.

3. Solicitarea SC SYNTAX TRUST SRL privind spațiul comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 194, bl. 73/a, ap. 18, parter.

4. Solicitarea SC RM SOUND&LIGHT SRL privind spațiul de depozitare situat în Arad, str. Lungă FN.

5. Adresa Sindicatului Libertatea din cadrul SC RECONS SA Arad privind posibilitatea acordării, angajaților societății, a unei prime și/sau bonuri valorice cu ocazia sărbătorilor de iarnă, conform Contractului Colectiv de Muncă, valabil, la nivelul societății.

6. Adresa nr. 4453 din 16.11.2020 emisă de Compartimentul Audit Intern din cadrul societății privind efectuarea misiunii de audit intern cu tema ,, Evaluarea sistemului de prevenire a corupției – anul 2021.”

7. Solicitarea SC AMT TOURER BUSINESS SRL privind spațíul comercial situat în Arad, str. Pionierilor nr. 44, bl. 81/a, ap. 18

8. Adresa nr. 4605 din 19.11.2020 emisă de Primăria Municipiului Arad privind actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Arad.

9. Ofertele de asigurare emise de SC ALLIANZ – ȚIRIAC ASIGURĂRI SA privind asigurarea de sănătate a angajaților societății.

10. Oferta emisă de SC MATRIX COMPUTERS SRL privind sistemul automat de administrare a parcărilor pentru Parcarea la Stadionul UTA – Arad.

11. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).


Preşedintele Consiliului de Administraţie,

Vasii Vasile