Convocator C.A. - 25.02.2022

Publicat 01 martie 2022 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în

Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu

nr. J02/91/1996, convoacă ședinţa Consiliului de Administraţie în data de 25 februarie

2022, orele 12,00, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Noul Regulament al Serviciului de administrare a parcărilor cu plată

amenajate pe domeniul public și privat al Municipiului Arad.

2. Modificarea Regulamentului Serviciului de ridicare, transport, depozitare

și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă precum și a

vehiculelor fără stăpân și abandonate pe domeniul public sau privat al Statului Român

sau al Municipiului Arad.

3. Noul Regulament al serviciului de administrare a parcărilor de reședință

din Municipiul Arad.

4. Noul Regulament al serviciului de administrare a parcărilor tip Fast Park

din Municipiul Arad.

5. Aprobarea caietului de sarcini privind achitarea tarifului de parcare cu

plată.

6. Analiza soluției SSG privind modernizarea și eficientizarea sistemului de

parcare publică cu plată a Municipiului Arad, cu integrarea în conceptul de SMART

CITY.

7. Analiza cheltuielilor efectuate de societate pentru energie în anul 2020 și

2021, precum și impactul acestor cheltuieli în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul

2022, modalități de reducere a cheltuielilor.

8. Informare privind auditul de mediu pentru stația de sortare deșeuri a

societății.

9. Informare privind situația veniturilor și cheltuielilor la nivel de societate

pentru anul 2021.

10. Aprobarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2022.

11. Adresa nr. 722 din 31.01.2022 emisă de către administratorul SC

MINERALIA SRL privind spațiul comercial situat în Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 60-

76, bl. U6, sc. A-B, ap. 19 și panoul publicitar situat pe terasa spațiului.


12. Adresa nr. 876 din 07.02.2022 emisă de către Sindicatul Libertatea din

cadrul SC RECONS SA Arad privind posibilitatea acordării de tichete cadou cu ocazia

zilei de 8 Martie 2022, angajatelor societății.

13. Adresa nr. 1019 din 15.02.2022 emisă de Sindicatul Libertatea din cadrul

SC RECONS SA Arad privind aplicarea prevederilor art. 140 din Contractul Colectiv de

Muncă referitoare la suportarea din fondul pentru acțiuni sociale a 50% din costul

serviciilor turistice, o dată pe an, pe salariat.

14. Convocarea şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor în data de 25 februarie

2022, orele 14,00 cu următoarea ordine de zi:


1. Noul Regulament al Serviciului de administrare a parcărilor cu plată

amenajate pe domeniul public și privat al Municipiului Arad.

2. Modificarea Regulamentului Serviciului de ridicare, transport, depozitare și

eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă precum

și a vehiculelor fără stăpân și abandonate pe domeniul public sau privat al

Statului Român sau al Municipiului Arad.

3. Noul Regulament al serviciului de administrare a parcărilor de reședință din

Municipiul Arad.

4. Noul Regulament al serviciului de administrare a parcărilor tip Fast Park din

Municipiul Arad.

5. Aprobarea caietului de sarcini privind achitarea tarifului de parcare cu plată.

6. Analiza cheltuielilor efectuate de societate pentru energie în anul 2020 și

2021, precum și impactul acestor cheltuieli în bugetul de venituri și cheltuieli

pe anul 2022, modalități de reducere a cheltuielilor.

7. Informare privind auditul de mediu pentru stația de sortare deșeuri a

societății.

8. Informare privind situația veniturilor și cheltuielilor la nivel de societate

pentru anul 2021.

9. Aprobarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2022.

10. Adresa nr. 722 din 31.01.2022 emisă de către administratorul SC

MINERALIA SRL privind spațiul comercial situat în Arad, Calea Aurel

Vlaicu nr. 60-76, bl. U6, sc. A-B, ap. 19 și panoul publicitar situat pe terasa

spațiului.


În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în

conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 28

februarie 2022, ora 14,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul

Arad.

15. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii

societăţii, Compartimentului de Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică

pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro ).

Președinte,

Hristov Constantin