Convocator C.A. -24.11.2021

Publicat 16 decembrie 2021 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în

Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu

nr. J02/91/1996, convoacă de îndată ședinţa Consiliului de Administraţie în data de 24

noiembrie 2021, orele 15,00, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Completarea actului constitutiv al societății cu noi activități.

2. Convocarea şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor în data de

24.11.2021, orele 15,30 cu următoarea ordine de zi:

Completarea actului constitutiv al societății cu noi activități.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor nu se va

putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va

întruni în data de 25.11.2021, ora 15,30 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu

Maniu, F.N., judeţul Arad.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii

societăţii, Compartimentului de Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică

pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro ).


Președinte,

Hristov Constantin