Convocator CA 24.06.2021

Publicat 25 June 2021 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în

Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu

nr. J02/91/1996, convoacă online ședinţa Consiliului de Administraţie în data de 24 iunie

2021, orele 9,00, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


Transformarea unui post vacant de stivuitorist în post vacant de conducător

autospecială la Stația de Sortare Arad.


Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie,

conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se

publică pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro ).


Preşedinte Consiliul de Administraţie,


Vasii Vasile