Convocator C.A. - 22.09.2022

Publicat 03 octombrie 2022 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-

dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr.

J02/91/1996, convoacă ședința Consiliului de Administraţie în data de 22 septembrie 2022,

orele 14,00 cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Solicitarea S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A. prin împuternicita S.C. OTNIEL

S.R.L. din data de 06 septembrie 2022, înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 5273 din 07

septembrie 2022 privind închirierea unei suprafețe de 150 mp în incinta terenului intravilan

împrejmuit de la Bazinul de înot de polo.

2. Corespondență – notificări de reziliere, ca urmare a transmiterii Notificării de

majorare a tarifelor pentru activitatea de întreținere instalații sanitare și de încălzire pe bază de

abonament lunar pentru contractele încheiate cu asociațiile de proprietari/locatari, dar și cu terți

în conformitate cu Decizia nr.34 din 09 august 2022 a Consiliului de Administrație al S.C.

RECONS S.A..

- Adresa ”Costuț Marinel PFA în calitate de administrator condominii angajat de

Asociația de Proprietari Str. Stupilor, nr. 11-13, Bl. A33, sc. A; Asociația de Proprietari Str.

Stupilor, nr. 11-13, Bl. A33, sc. B; Asociația de Proprietari Str. Călimănești, nr. 4, Bl. 48,

înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 5317/09.09.2022 privind rezilierea contractului

începând cu 01 octombrie 2022;

- Adresa Asociației de Proprietari Str. Gheorghe Ciuhandru, Bl. 347, sc. A, înregistrată

la S.C. RECONS S.A. cu nr. 5337/12.09.2022 privind rezilierea contractului începând cu 01

octombrie 2022;

- Adresa Asociației de Proprietari Str. Calea Aurel Vlaicu, Bl. 6C, înregistrată la S.C.

RECONS S.A. cu nr. 5347/12.09.2022 privind rezilierea contractului începând cu 01 octombrie

2022;

- Adresa Asociației de Proprietari Str. Săvârșin, Bl. 212, înregistrată la S.C. RECONS

S.A. cu nr. 5360/12.09.2022 privind rezilierea contractului începând cu 01 octombrie 2022;

- Adresa Asociației de Proprietari Bl. 526, Micalaca, înregistrată la S.C. RECONS S.A.

cu nr. 5361/13.09.2022 privind rezilierea contractului începând cu 01 octombrie 2022, conform

convorbirii telefonice;

- Adresa Asociației de Proprietari Str. Gheorghe Magheru, Bl. 357, sc. A, înregistrată la

S.C. RECONS S.A. cu nr. 5431/16.09.2022 privind rezilierea contractului începând cu 01

octombrie 2022;


2


- Adresa Asociației de Proprietari Str. Calea 6 Vânători, nr. 25-29, Bl. V 4, sc. A+B,

înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 5474/19.09.2022 privind rezilierea contractului

începând cu 01 octombrie 2022;

3. Adresa Avocatului Poporului – Biroul Teritorial Timișoara nr. 22230 din 12

septembrie 2022 înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 5373 din 14 septembrie 2022 privind

reportajul intitulat ”Rupt de beat, a împărțit amenzi la Obor”.

4. Situația restanțelor și a penalităților pentru imobilele închiriate în incinta

Ștrandului Neptun: spații comerciale (chirii și utilități), căsuțe (chirii și utilități), terenuri

(chirii).

5. Propunerea domnului Niță Daniel-Octavian – membru în Consiliul de

Administrație al S.C. RECONS S.A. privind completarea Regulamentului Intern al S.C.

RECONS S.A. nr. 3010 din 31 mai 2022. Invitat Președinte Sindicat ”Libertatea” – Cosma

Ioan.

6. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii

societăţii, Compartimentului Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe

site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro ).


Preşedinte,

Hristov Constantin