Convocator C.A. -22.07.2021

Publicat 30 iulie 2021 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în

Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu

nr. J02/91/1996, convoacă ședinţa Consiliului de Administraţie în data de 22 iulie 2021,

orele 14,00, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Modificarea organigramei și a statului de funcții.

2. Solicitarea nr. 3819 din 05.07.2021 emisă de către directorul general al

societății, privind concediu de odihnă, neefectuat.

3. Adresa nr. 3966 din 14.07.2021 emisă de către șeful Departamentului

Operațional din cadrul societății, privind acordarea unui procent din sumele colectate

lunar la serviciul parcări și ridicări vehicule, salariaților implicați direct în relația cu

clienții.


Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie,

conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se

publică pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro ).


Preşedinte Consiliul de Administraţie,


Vasii Vasile