Convocator CA 22.06.2021

Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în

Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu

nr. J02/91/1996, convoacă ședinţa Consiliului de Administraţie în data de 22 iunie 2021,

orele 15,00, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


Prelungirea mandatului directorului general al S.C.RECONS S.A. Arad și

aprobarea actului adițional la contractul de mandat nr. 2655/04.07.2017, care urmează să

fie încheiat de Consiliul de Administraţie cu directorul general.


Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie,

conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se

publică pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro ).


Preşedinte Consiliul de Administraţie,


Vasii Vasile