Convocator C.A. -20.06.2024 - cu completari

Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul

Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/91/1996,

convoacă, ședinţa Consiliului de Administraţie în data de 20 iunie 2024, orele 13,00, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Aprobarea organigramei, a statului de funcții, a Regulamentului de Organizare si

Funcționare și a Regulamentului Intern ale S.C. RECONS S.A. valabile de la 01.07.2024.

2. Informarea Compartimentului Contencios Juridic privind creanțele mai vechi de 60 zile

precum și măsurile luate pentru recuperarea acestora.

3. Informarea Compartimentului Contencios Juridic privind situația creanțelor care nu mai

pot fi recuperate și propunere de trecere a acestora pe pierderi.

4. Informare referitor la Protocolul de parteneriat privind organizarea evenimentului

“Festivalul Berii Arad 2024”.

5. Informarea Compartimentului Contencios Juridic privind litigiile aflate pe rolul instanțelor

de judecată în luna Mai 2024.

6. Aprobarea scoaterii la concurs a postului de “Programator Producție”.

7. Aprobare documente de achiziție pentru echipamente necesare la activități mentenanță

fântâni arteziene conform adresei Municipiului Arad, Direcția Edilitară nr. 49219/31.05.2024.

8. Aprobarea cererii pentru efectuarea concediului de odihnă a directorului general.

9. Aprobare taxe pentru servicii prestate de Serviciul Parcări de Reședință, începând cu

01.07.2024.

10. Aprobare taxe pentru servicii prestate de Serviciul Parcări cu Plată, începând cu

01.07.2024.

11. Analiza propunerilor de tarife pentru Ștrandul Neptun.

12. Diverse

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii

societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii

( www.reconsarad.ro ).


Preşedinte

Hristov Constantin