Convocator C.A. -20.06.2022

Publicat 01 iulie 2022 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în

Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu

nr. J02/91/1996, convoacă ședinţa Consiliului de Administraţie în data de 20 iunie 2022,

orele 13,00 cu următoarea:


ORDINE DE ZI

1. Strategia de contractare privind achiziția publică având ca obiect ,, Servicii de

Proiectare tehnică specializată – faza DALI și SF pentru următoarele obiective de

investiție:

- Lot 1: ,, Refacere și reabilitare gazon – Stadionul Francisc Neuman, Arad”;

- Lot 2: ,, Reconfigurare sistem de canalizare - Stadionul Francisc Neuman,

Arad”;

- Lot 3: ,, Instalație de sonorizare - Stadionul Francisc Neuman”;

- Lot 4: ,, Asigurare ventilație în zona de vitralii la Tribuna A - Stadionul

Francisc Neuman”;

- Lot 5: ,, Proiectare tehnica – faza SF Panou control și caruri TV.

2. Adresa nr. 3185 din 08.06.2022 emisă de dl. Barbăroșie Gheorghe privind

închirierea unei locuințe de servici.

3. Asigurarea de răspundere civilă profesională a directorului general al societății.

4. Adresa nr. 3304 din 16.06.2022 emisă de Biroul Resurse Umane privind

stabilirea salariilor pentru personalul de conducere din cadrul societății.

5. Adresa nr. 3310 din 16.06.2022 emisă de Biroul Resurse Umane privind

transformarea unui post vacant de instalator în salvamar, la Serviciul Zone de Agrement.

6. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie,

conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se

publică pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro ).


Preşedinte

Hristov Constantin