Convocator C.A. - 18.11.2022

Publicat 23 November 2022 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu

Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/91/1996, convoacă, de

îndată, ședința Consiliului de Administraţie în data de 18 noiembrie 2022, orele 13,00 cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Prezentarea Raportului misiunii de Audit Intern: Organizarea și funcționarea Stadionului

UTA – Arena Francisc Neuman.

2. Adresa domnului Mureșan Valer Cosmin înregistrată la S.C. RECONS S.A. privind

solicitarea încetării contractului de închiriere nr. 2036/01.09.2022 pentru spațiul situat în Str. Lungă FN,

începând cu 02.12.2022.

3. Nota de informare a Compartimentului Achiziții nr. 6594 din data de 11.11.2022 privind

modul de acțiune în cazul solicitării efectuării de achiziții de produse, servicii și lucrări.

4. Adresa Asociației Fotbal Club UTA Arad nr. 621 din data de 11.11.2022, înregistrată la

S.C. RECONS S.A. cu nr. 6582 din data de 11.11.2022 privind solicitarea acceptului de desfășurare a

unui meci de pregătire cu Vojvodina Novi Sad în data de 20.11.2022.

5. Stabilirea unor măsuri organizatorice privind activitatea Serviciului Construcții Reparații.

6. Numirea comisiei pentru determinarea consumului mediu de combustibil pentru

automobile conform prevederilor Ordinului nr. 14 din 27 septembrie 1982 pentru aprobarea normativului

privind consumul de combustibil şi ulei pentru automobile.

7. Informarea nr. 6698/16.11.2022 emisă de directorul economic, privind modul de acordare

a discount-ului pentru produsele de tâmplărie PVC, aluminiu și lemn stratificat.

8. Adresa nr. 6644/14.11.2022 privind solicitarea doamnei Ivașcu Anca-Daniela în calitate de

administrator al S.C. ORTO STYLE MEDICAL S.R.L. privind închirierea spațiului situat în P-ța

Spitalului, Bl. 5, nr. 1-5, sc. B+C, ap. 34, parter în suprafață de 80,59 mp.


2 / 2


9. Adresa nr. 6672/15.11.2022 privind solicitarea doamnei Ivașcu Anca-Daniela în calitate de

administrator al S.C. ORTO STYLE MEDICAL S.R.L. privind închirierea spațiului situat în P-ța

Spitalului, Bl. 5, nr. 1-5, sc. B+C, ap. 34, parter în suprafață de 80,59 mp.

10. Adresa Compartimentului Contencios Juridic nr. 6648 din 14.11.2022 privind situația

domnului Șulumberchean Claudiu – chiriaș al apartamentului de serviciu nr. 7 situat pe strada Liviu

Rebreanu, nr. 92-98.

11. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administrație, conducerii societății,

Compartimentului Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societății

( www.reconsarad.ro ).


Preşedinte,

Hristov Constantin