Convocator C.A. - 18.10.2022

Publicat 08 noiembrie 2022 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-

dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr.

J02/91/1996, convoacă, de îndată, ședința Consiliului de Administraţie în data de 18 octombrie

2022, orele 13,00 cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Măsuri de reducere a pierderilor și cheltuielilor S.C. RECONS S.A..

2. Diverse.


Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii

societăţii, Compartimentului Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe

site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro ).


Preşedinte,

Hristov Constantin