Convocator C.A. - 18.04.2024

Publicat 07 May 2024 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu

Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Arad cu nr. J02/91/1996, convoacă, de

îndată, on-line, ședința Consiliului de Administrație în data de 18 aprilie 2024, orele 13.00, cu

următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Aprobarea Strategia de contractare privind ”Achiziționare ciur cu tambur rotativ si

accesorii pentru Stație sortare cu montaj inclus.” nr. 3599/17.04.2024

2. Aprobarea Caietului de sarcini pentru ”Achiziționare servicii de pază umană” la sediul

societății și Ștrand Neptun, nr. 3600/17.04.2024.

3. Aprobarea achiziționare vopselurilor necesare pentru revopsirea bazinelor în vederea

pregătirii sezonului estival 2024 nr. 3554/17.04.2024.

4. Aprobarea achiziție servicii de mare a 650 locuri de parcare de reședință nr.

3533/16.04.2024.

5. Diverse

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administrație, conducerii societății,

Compartimentului de Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul

societății ( www.reconsarad.ro ).


Președinte,

Hristov Constantin