Convocator C.A. - 18.01.2024

Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu

Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Arad cu nr. J02/91/1996, convoacă, de

îndată în regim on-line, ședința Consiliului de Administrație în data de 18 ianuarie 2024, orele 12.00,

cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Aprobarea solicitării de recrutare a Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru

ocuparea prin concurs a postului de Director Adjunct al S.C. RECONS S.A. în acord cu prevederile

art. 27 la 30 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare, la care se adaugă prevederile specifice din Contractul Colectiv de Muncă la nivel de

societate, Regulamentul Intern etc.

2. Aprobarea Bibliografiei și tematicii de studiu, a Regulamentului de concurs și a Anunțului de

recrutare.

3. Aprobarea publicării anunțului în o publicație economică şi/sau financiară de largă

răspândire și pe prima pagină a site-ului S.C. RECONS S.A.

4. Diverse

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administrație, conducerii societății,

Compartimentului de Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul

societății ( www.reconsarad.ro ).


Președinte,

Hristov Constantin