Convocator C.A. - 18.01.2023

Publicat 31 ianuarie 2023 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în

Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu

nr. J02/91/1996, convoacă ședinţa Consiliului de Administraţie în data de 18 ianuarie

2023, orele 10,00, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Analiza și aprobarea contravalorii taxei de 100 lei plus TVA aferentă

achiziționării documentației pentru înscriere la licitație a spațiilor pentru activități

economice: alimentație publică, vânzări suveniruri, servicii, aflate în administrarea SC

RECONS SA, situate în incinta Stadionului Municipal – Arena Francisc Neuman, în baza

adresei nr. 410/17.01.2023.

2. Diverse.


Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii

societăţii, Compartimentului de Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică

pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro ).


Președinte,

Hristov Constantin