Convocator C.A. - 17.10.2023

Publicat 15 November 2023 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu

Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/91/1996, convoacă, de

îndată, ședința Consiliului de Administrație în data de 17 octombrie 2023, orele 14.00, cu

următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Modalitate de întocmire și transmitere rapoarte de activitate S.C. RECONS S.A..

2. Aprobare rectificare Program Anual de Achiziții Publice 2023 – implementare poziție

servicii contabile.

3. Diverse

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administrație, conducerii

societății, Compartimentului de Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe

site-ul societății ( www.reconsarad.ro ).


Președinte,

Hristov Constantin