Convocator CA 17.03.2021

Publicat 17 martie 2021 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în

Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu

nr. J02/91/1996, convoacă ședinţa Consiliului de Administraţie în data de 17 martie

2021, orele 10,00, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Aprobarea achiziționării unei autospeciale de gunoi pentru Stația de Sortare

deșeuri reciclabile Arad.

2. Aprobarea achiziționării unei măturători stradale pentru întreținerea Fast

Parkurilor atribuite de către Municipiul Arad.

3. Solicitarea administratorului SC MINERALIA SRL privind subînchirierea

unei părți din spațiul comercial situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc.

B+C, ap. 34, parter.


Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie,

conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se

publică pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro ).


Preşedinte Consiliul de Administraţie,


Vasii Vasile