Convocator C.A. - 16.11.2023

Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu

Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Arad cu nr. J02/91/1996, convoacă

ședința Consiliului de Administrație în data de 16 noiembrie 2023, orele 13.00, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Analiza și aprobarea Organigramei și a Statului de funcții conform prevederilor Legii

296/2023.

2. Analiza planului de redresare al SC RECONS SA prezentat de Directorul general al

societății.

3. Analiza ofertei privind reevaluarea clădirilor în vederea stabilirii valorii de impozitare.

4. Măsuri fiscale conform prevederilor Legii 296/2023.

5. Constituirea comitetului de analiză a riscurilor din cadrul Consiliului de Administrație.

6. Aprobarea demarării inventarului anual al patrimoniului societății.

7. Declanșarea procedurii privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC

RECONS S.A.

8. Analiza Rapoartelor de activitate ale serviciilor - compartimentelor conform Deciziei

Consiliului de Administrație 45 din 17.10.2023.

9. Analiza propunerii de Act adițional la contractele de închiriere ale căsuțelor și

terenurilor aferente din incinta Ștrandului Neptun, întocmit în baza art. 2 alin. (2) din Decizia 51 din

03.11.2023 a Consiliului de Administrație.

10. Analiza și aprobarea procedurii privind achiziția unui încărcător telescopic conform

Listei Programului de investiții pe anul 2023 cu finanțare din transferuri cuprinsă în BVC al

municipiului Arad pentru anul 2023.

11. Analiza și aprobarea procedurii privind achiziția unui stivuitor conform Listei

Programului de investiții pe anul 2023 cu finanțare din transferuri cuprinsă în BVC al municipiului

Arad pentru anul 2023.

12. Diverse

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administrație, conducerii

societății, Compartimentului de Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe

site-ul societății ( www.reconsarad.ro ).


Președinte,

Hristov Constantin