Convocator C.A. – 16.03.2020

Publicat 16 March 2020 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă  şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 16 martie 2020, orele  14,00 la sediul societăţii, cu următoarea:


ORDINE  DE  ZI


Aprobarea strategiei de contractare privind achiziția publică având ca obiect ,, Proiectare, asistența tehnică proiectant și execuție lucrări pentru obiectivul REPARAȚIE CAPITALĂ STAȚIE DE SORTARE, REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INSTALAȚIILOR, DOTĂRILOR ȘI A SPAȚIILOR AFERENTE ( ZONA CET).

Avizarea rezultatelor reevaluării clădirilor proprietatea SC RECONS SA Arad, în vederea reducerii impozitării acestora.

Convocarea şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor în data de 16 martie 2020, orele 14,30 cu următoarea ordine de zi:

1. Strategia de contractare privind achiziția publică având ca obiect ,, Proiectare, asistența tehnică proiectant și execuție lucrări pentru obiectivul REPARAȚIE CAPITALĂ STAȚIE DE SORTARE, REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INSTALAȚIILOR, DOTĂRILOR ȘI A SPAȚIILOR AFERENTE ( ZONA CET).”

Renunțarea la închiriere a spațiului comercial situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 17 martie 2020, ora 14,30 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.


Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).


Preşedintele Consiliului de Administraţie,


Vasii Vasile