Convocator C.A. – 15.04.2020

Publicat 15 aprilie 2020 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă  şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 15 aprilie 2020, orele  14,00 la sediul societăţii, cu următoarea:


 ORDINE  DE  ZI


Prezentarea rezultatelor Inventarierii la sfârşitul anului 2019 şi aprobarea propunerilor de casare.

Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Bazinului de înot de polo.

Avizarea tarifelor pentru utilizarea Zonelor de Agrement – Ștrandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad, în perioada 2020 – 2024.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).


Preşedintele Consiliului de Administraţie,


Vasii Vasile