Convocator C.A. - 13.12.2023

Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul

Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Arad cu nr. J02/91/1996,

convoacă, de îndată, ședința Consiliului de Administrație în data de 13 decembrie 2023, orele

15.00, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Aprobarea adresei conducerii nr. 9009/12.12.2023 privind încetarea contractului de

concesiune a serviciului de întreținere, funcționare și exploatare a Stadionului Municipal

Francisc Neuman, situat în Arad, str. Frații Neuman, nr. 2, înregistrat la Municipiul Arad cu nr. de

înregistrare 36986/10.05.2021, iar la S.C RECONS S.A sub nr. 2549/10.05.2021.

2. Diverse

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administrație, conducerii

societății, Compartimentului de Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe

site-ul societății ( www.reconsarad.ro ).


Președinte,

Hristov Constantin