Convocator C.A. -13.09.2021

Publicat 16 noiembrie 2021 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în

Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu

nr. J02/91/1996, convoacă ședinţa Consiliului de Administraţie în data de 13 septembrie

2021, orele 14,00, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor şi criteriilor de performanţă

ale directorului general pentru luna decembrie 2020, conform contractului de mandat nr.

2655 din 05.07.2017.

2. Avizarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă cuprinse în anexa nr. 1

și anexa nr. 2 la contractul de mandat nr. 2655/05.07.2017 al directorului general al S.C.

RECONS S.A., programate pentru anul 2021.

3. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor şi criteriilor de performanţă

ale directorului general pentru lunile ianuarie – iulie 2021, conform contractului de

mandat nr. 2655 din 05.07.2017.

4. Raportul nr. 4616 din 30.08.2021 elaborat de șeful departamentului tehnic

din cadrul societății privind activitatea șantierului de construcții și reaparații.

5. Adresa nr. 4750 din 06.09.2021 emisă de șeful serviciului Parcări de

Reședință din cadrul societății privind atribuirea unui card de combustibil.

6. Convocarea şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor în data de 13 septembrie

2021, orele 14,30 cu următoarea ordine de zi:


1. Aprobarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă cuprinse în anexa nr.

1 și anexa nr. 2 la contractul de mandat al administratorilor S.C.

RECONS S.A., realizate în anul 2020.

2. Aprobarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă cuprinse în anexa nr. 1

și anexa nr. 2 la contractul de mandat nr. 2655/05.07.2017 al directorului general al S.C.

RECONS S.A., programate pentru anul 2021.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în

conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 14

septembrie 2021, ora 14,30 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul

Arad.

7. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie,

conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se

publică pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro ).


Preşedinte Consiliul de Administraţie,


Vasii Vasile