Convocator C.A. - 12.03.2024

Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu

Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Arad cu nr. J02/91/1996, convoacă, de

îndată, ședința Consiliului de Administrație în data de 12 martie 2024, orele 13.00, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Informarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind Rezultatul interviului

pentru funcția de Director General, Raportul final al expertului independent cooptat în derularea

procedurii de selecție a Directorului General al S.C. RECONS S.A., Decizia Comitetului de

Nominalizare și Remunerare raportat la recomandarea de numire a Directorului General al S.C.

RECONS S.A. Arad.

2. Informarea Compartimentului Contencios Juridic referitor la prevederile OUG

109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările

ulterioare la zi și a normelor metodologice aprobate, raportat la necesitatea comunicării rezultatului

procedurii de selecție către AMEPIP și termenele privind realizarea comunicărilor și a răspunsurilor.

3. Diverse

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administrație, conducerii societății,

Compartimentului de Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul

societății ( www.reconsarad.ro ).


Președinte,

Hristov Constantin