Convocator C.A. – 12.02.2020

Publicat 12 februarie 2020 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 12 februarie 2020, orele 12,00 la sediul societăţii, cu următoarea:


                  


ORDINE  DE  ZI


Avizarea programului anual al achizițiilor publice și a planului de investiții cu finanțare din surse proprii, pentru anul 2020.

Aprobarea planului anual de formare profesională a personalului societăţii pentru anul 2020.

Avizarea Proiectului de Buget de Venituri şi Cheltuieli al S.C. RECONS S.A., pentru anul 2020.

Închirierea spațiului comercial situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34.

Închirierea spațiului de depozitare situat în Arad, str. Lungă F.N.

Închirierea sau vânzarea spațiului comercial situat în Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 121 – 125, bl. 6/b, ap. 25, parter.

Analiza economico – financiară pentru anii 2015 – 2019.

Adresa nr. 487 din 30 ianuarie 2020 emisă de Sindicatul Libertatea din cadrul S.C. RECONS S.A. Arad, privind posibilitatea acordării de tichete de masă pentru fiecare zi lucrătoare din lună, pentru salariații societății.

Convocarea şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor în data de 12 februarie 2020, orele 13,00 cu următoarea ordine de zi:

Aprobarea Proiectului de Buget de Venituri şi Cheltuieli al S.C. RECONS S.A., pentru anul 2020.

Închirierea spațiului comercial situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34.

Închirierea spațiului de depozitare situat în Arad, str. Lungă F.N.

Închirierea sau vânzarea spațiului comercial situat în Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 121 – 125, bl. 6/b, ap. 25, parter.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 13 februarie 2020, ora 13,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.


Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).


Preşedintele Consiliului de Administraţie,


Vasii Vasile