Convocator C.A. -11.07.2022

Publicat 13 iulie 2022 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în

Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu

nr. J02/91/1996, convoacă de îndată ședinţa Consiliului de Administraţie în data de 11

iulie 2022, orele 11,00 cu următoarea:


ORDINE DE ZI

1. Reanalizarea propunerii de ajustare/modificare a tarifelor de exploatare la

Ștrandul Neptun Arad.

2. Reanalizarea propunerii de ajustare/modificare a tarifelor de exploatare la

Bazinul de Înot de Polo.

3. Reanalizarea propunerii de ajustare/modificare a tarifelor de exploatare la

Stadionul Municipal Arena Francisc Neuman.

4. Aprobarea tarifelor de închiriere pentru evenimentele organizate la

Stadionul Municipal Arena Francisc Neuman.

5. Adresa nr. 3593 din 01.07.2022 emisă de Șeful Stației de sortare deșeuri

reciclabile Arad, privind avizarea majorării/ajustării tarifului pentru serviciile prestate în

cadrul Stației de Sortare Deșeuri Reciclabile Arad.

6. Dispoziția nr. 1492 din 30.06.2022 emisă de Primăria Municipiului Arad

privind constituirea Comisiei de avizare, în vederea numirii auditorului public intern la

S.C. RECONS S.A. Arad.

7. Adresa nr. 3481 din 27.06.2022 emisă de Autoritatea Națională pentru

Restituirea Proprietăților, referitor la soluționarea dosarelor privind finalizarea procesului

de restituire a imobilelor în favoarea domnului Heim Iuliu Antoniu Francisc.

8. Convocarea de îndată a şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor în data

de 11 iulie 2022, orele 11,30 cu următoarea ordine de zi:


1. Reanalizarea propunerii de ajustare/modificare a tarifelor de


exploatare la Ștrandul Neptun Arad.

2. Reanalizarea propunerii de ajustare/modificare a tarifelor de

exploatare la Bazinul de Înot de Polo.


3. Reanalizarea propunerii de ajustare/modificare a tarifelor de


exploatare la Stadionul Municipal Arena Francisc Neuman.


4. Aprobarea tarifelor de închiriere pentru evenimentele organizate


la Stadionul Municipal Arena Francisc Neuman.


2


5. Adresa nr. 3593 din 01.07.2022 emisă de Șeful Stației de sortare

deșeuri reciclabile Arad, privind aprobarea majorării/ajustării tarifului pentru serviciile

prestate în cadrul Stației de Sortare Deșeuri Reciclabile Arad.


6. Dispoziția nr. 1492 din 30.06.2022 emisă de Primăria

Municipiului Arad privind constituirea Comisiei de avizare, în vederea numirii

auditorului public intern la S.C. RECONS S.A. Arad.


7. Adresa nr. 3481 din 27.06.2022 emisă de Autoritatea Națională

pentru Restituirea Proprietăților, referitor la soluționarea dosarelor privind finalizarea

procesului de restituire a imobilelor în favoarea domnului Heim Iuliu Antoniu Francisc.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în

conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de

12 iulie 2022, ora 11,30 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N.,

judeţul Arad.

9. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie,

conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se

publică pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro ).


Preşedinte,

Hristov Constantin