Convocator C.A. - 10.12.2021

Publicat 16 decembrie 2021 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în

Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu

nr. J02/91/1996, convoacă ședinţa Consiliului de Administraţie în data de 10 decembrie

2021, orele 13,00, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Numirea persoanelor autorizate să semneze orice tip de operațiune bancară.

2. Solicitarea nr. 6306 din 03.12.2021 emisă de Sindicatul Libertatea din cadrul

SC RECONS SA Arad, privind posibilitatea acordării angajaților societății, a unei prime

și/sau bonuri valorice, cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

3. Solicitarea SC TBI MONEY IFN SA privind participarea la licitația publică

organizată pentru spațiul comercial situat în Arad, Bd. Revoluției nr. 4, bl. 4, ap. 13.

4. Raport privind activitatea desfășurată de către serviciul parcări rezidențiale din

cadrul societății privind activitatea desfățurată, în perioada 2020 – 2021.

5. Oferta Connectmedia privind aplicația SPA (Single Page Application) referitor

la managementul locurilor de parcare rezidențială.

6. Oferta emisă de SC PTP ONLINE SRL privind implementarea serviciului de

plată a parcării prin card și SMS în Municipiul Arad.

7. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii

societăţii, Compartimentului de Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică

pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro ).


Președinte,

Hristov Constantin