Convocator C.A. - 10.10.2022

Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-

dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr.

J02/91/1996, convoacă ședința Consiliului de Administraţie în data de 10 octombrie 2022, orele

13,00 cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Discutarea adresei transmisă de Asociația In Times Concept înregistrată la S.C.

RECONS S.A. cu nr. 5796 din 05.10.2022 privind semnarea unui protocol pentru organizarea în

perioada 08 – 11 iunie 2023 a celei de-a doua ediții a evenimentului Symphonic Experience

Arad.

2. Adoptarea unei decizii privind delegarea și coordonarea activității financiar-

contabile.

3. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii

societăţii, Compartimentului Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe

site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro ).


Preşedinte,

Hristov Constantin