Convocator C.A. - 10.08.2021

Publicat 11 august 2021 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul

Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/91/1996,

convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 10.08.2021, orele 14,00 la sediul

societăţii, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Analiza economico –financiară a societăţii la 30.06.2021.

2. Aprobarea raportărilor contabile la 30.06.2021.

3. Adresa nr. 4195 din 27.07.2021 emisă de Compartimentul Contencios Juridic

privind acțiunea înaintată de dna. Borza Veronica referitor la imobilul situat în Arad, str. Lungă

FN.

4. Aprobarea caietului de sarcini privind închirierea prin licitație publică a spațiilor cu

altă destinație aflate în administrarea SC RECONS SA situate în incinta Stadionului Municipal

Arena Francisc Neuman Arad, precum și a draftului de contract de închiriere pentru spațiile

menționate.

5. Solicitarea dnei. Filip Aneta Beatrice privind prelungirea contractului de închiriere

pentru spațiul de depozitare situat în Arad, str. Lunga FN.

6. Solicitarea administratorului SC HANIA ROUTE SRL privind prelungirea contractului

de închiriere pentru spațiul comercial situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, ap. 34 precum și

acordul SC RECONS SA de renovare a spațiului.

7. Solicitarea SC RAULALIM SRL privind prelungirea contractului de închiriere pentru

spațiul comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 198, bl. 82/a, ap. 18 și 19, parter.

8. Convocarea şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor în data de 10 august 2021, orele

15,00 cu următoarea ordine de zi:


1. Analiza economico –financiară a societăţii la 30.06.2021.

2. Aprobarea raportărilor contabile la 30.06.2021.

3. Solicitarea dnei. Filip Aneta Beatrice privind prelungirea contractului de închiriere pentru

spațiul de depozitare situat în Arad, str. Lunga FN.

4. Solicitarea administratorului SC HANIA ROUTE SRL privind prelungirea contractului de

închiriere pentru spațiul comercial situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, ap. 34 precum și acordul SC

RECONS SA de renovare a acestuia.

5. Solicitarea SC RAULALIM SRL privind prelungirea contractului de închiriere pentru

spațiul comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 198, bl. 82/a, ap. 18 și 19, parter.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6)

din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 11.08.2021, ora 15,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad,

Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul Arad.

9. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii

societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul

societăţii ( www.reconsarad.ro ).


Preşedintele Consiliului de Administraţie,


Vasii Vasile