Convocator C.A. - 07.11.2022

Publicat 14 November 2022 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu

Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/91/1996, convoacă, de

îndată, ședința Consiliului de Administraţie în data de 07 noiembrie 2022, orele 14,00 cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Aprobarea noilor propuneri de tarife pentru: Ștrandul Neptun și Patinoarul Municipal

Arad, Bazinul de înot de polo și Stadionul Municipal Arena Francisc Neuman.


Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii,

Compartimentului Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii

( www.reconsarad.ro ).


Preşedinte,

Hristov Constantin