Convocator C.A. -07.06.2022

Publicat 09 June 2022 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în

Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu

nr. J02/91/1996, convoacă de îndată ședinţa Consiliului de Administraţie în data de 07

iunie 2022, orele 8,30, cu următoarea:


ORDINE DE ZI

1. Completarea actului constitutiv cu coduri CAEN.

2. Convocarea şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor în data de 07 iunie

2022, orele 9,00 cu următoarea ordine de zi:

Completarea actului constitutiv cu coduri CAEN.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în

conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 08 iunie

2022, ora 9,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul Arad.

3. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie,

conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se

publică pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro ).


Preşedinte

Hristov Constantin