Convocator C.A. -06.06.2024

Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul

Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/91/1996,

convoacă, de îndată, on-line, ședinţa Consiliului de Administraţie în data de 06 iunie 2024, orele

13,00, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Aprobarea Strategiei de contractare a S.C. RECONS S.A. pe achiziție soluții chimice

pentru tratarea apei – dezinfectanți – 3 loturi


Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii

societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul

societăţii ( www.reconsarad.ro ).


Preşedinte

Hristov Constantin