Convocator C.A. -06.04.2022

Publicat 13 April 2022 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în

Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu

nr. J02/91/1996, convoacă ședinţa Consiliului de Administraţie în data de 06 aprilie 2022,

orele 13,00, cu următoarea:


ORDINE DE ZI

1. Avizarea tarifelor de exploatare a Zonelor de agrement -Ștrandul Neptun

Arad, propuse în nota de fundamentare nr. 1795 din 29.03.2022.

2. Avizarea tarifelor de exploatare a Bazinului de Înot de Polo, propuse în nota de

fundamentare nr. 1796 din 29.03.2022.

3. Avizarea tarifelor de exploatare a Stadionului Municipal Arena Francisc

Neuman, propuse în nota de fundamentare nr. 1797 din 29.03.2022.

4. Solicitarea administratorului SC MINERALIA SRL privind prelungirea

termenului de închiriere pentru spațiile comerciale situate în Arad str. Clujului nr. 194, bl.

73/a, ap. 17, parter.

5. Solicitarea administratorului SC AISHA CAFFE SRL privind prelungirea

termenului de închiriere pentru spațiul comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 198, bl.

82, sc. A, ap. 17, parter.

6. Solicitarea administratorului SC SYNTAX TRUST SRL privind prelungirea

termenului de închiriere pentru spațiul comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 194, bl.

73/A, ap. 18, parter.

7. Aprobarea contractului de servicii privind plata tarifului de parcare prin

intermediul telefonului mobil ( SMS și aplicație), în Municipiul Arad.

8. Convocarea şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor în data de 06 aprilie

2022, orele 13,30 cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea tarifelor de exploatare a Zonelor de agrement -Ștrandul Neptun

Arad, propuse în nota de fundamentare nr. 1795 din 29.03.2022.

2. Aprobarea tarifelor de exploatare a Bazinului de Înot de Polo, propuse în

nota de fundamentare nr. 1796 din 29.03.2022.

3. Aprobarea tarifelor de exploatare a Stadionului Municipal Arena Francisc

Neuman, propuse în nota de fundamentare nr. 1797 din 29.03.2022.

4. Solicitarea administratorului SC MINERALIA SRL privind prelungirea

termenului de închiriere pentru spațiile comerciale situate în Arad str. Clujului nr. 194,

bl. 73/a, ap. 17, parter.


2


5. Solicitarea administratorului SC AISHA CAFFE SRL privind prelungirea

termenului de închiriere pentru spațiul comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 198, bl.

82, sc. A, ap. 17, parter.

6. Solicitarea administratorului SC SYNTAX TRUST SRL privind prelungirea

termenului de închiriere pentru spațiul comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 194, bl.

73/A, ap. 18, parter.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în

conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 07 aprilie

2022, ora 13,30 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul Arad.

9. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie,

conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se

publică pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro ).


Preşedinte

Hristov Constantin