Convocator C.A. - 05.07.2023

Publicat 12 July 2023 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu

Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/91/1996, convoacă, de

îndată, ședința Consiliului de Administrație în data de 05 iulie 2023, orele 12.00, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Convocarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de

Administrație al S.C. RECONS S.A. format din Ignat Ioan – președinte, Hristov Constantin –

membru, Vîrtaci Lili-Cristina – membru, în vederea organizării scoaterii la concurs a postului de

Director Adjunct în cadrul SC RECONS SA Arad, respectiv numirea comisiei de concurs, a

calendarului și a criteriilor de participare pentru candidați.

2. Informare privind contractul încheiat cu Primăria Arad pentru mentenanța la fântânile

arteziene din municipiul Arad.

3. Prelungirea contractului de Servicii consultanta în achiziții publice.

4. Adresa nr. 4.129/03.07.2023 a Șefului Stației de Sortare privind situația existentă la

Stația de sortare.

5. Adresa nr. 4.131/03.07.2023 privind Regulamentul de licitare – cu caracter provizoriu,

a spațiilor comerciale situate în incinta Stadionului Municipal Arena Francisc Neuman Arad..

6. Diverse

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administrație, conducerii

societății, Compartimentului de Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe

site-ul societății ( www.reconsarad.ro ).


Președinte,

Hristov Constantin